Pojistný trh byl loni jedním z mála trhů, který se zmenšil

Pojistný trh v SR byl v roce 2021 jedním z mála trhů, které se dále zmenšovaly. Vyplývá to z globální zprávy o pojištění společnosti Allianz, která analyzuje vývoj pojistných trhů ve světě.

„Slovenský pojistný trh byl v roce 2021 jedním z mála trhů na světě, které se nadále zmenšovaly, když celkový příjem z pojistného klesl o 4,9 % – v životním pojištění se zaznamenal pokles o 6,2 % a neživotním o 4,0 % ,“ upřesňuje zpráva.

Po připočtení výsledků v životním pojištění ze dvou předchozích let ztratil podle zprávy slovenský pojistný trh za poslední tři roky přibližně šestinu své velikosti. Příjmy z pojistného se propadly na úroveň naposledy zaznamenanou v letech před velkou finanční krizí v roce 2008.

„Pro rok 2022 se očekává jen pomalé oživení a během příští dekády by měl slovenský pojistný trh růst v průměru o 3,4 % ročně, což by bylo výrazně nad úrovní předchozí dekády, zejména díky posílení životního pojištění. Slovensko by tím však i nadále růstem zaostávalo oproti zbytku regionu,“ přiblížila zpráva.

V roce 2021 byla podle zprávy východní Evropa jedním z nejrychleji rostoucích regionů na světě, když zaznamenala nárůst pojistného až o 9,4 % v částce 36 miliard eur. Vlivem událostí na Ukrajině se růst pravděpodobně sníží na 5,3 % v roce 2022 a v následujících deseti letech se ustálí na úrovni 5,5 %.

„Obě oblasti podnikání mohou nepřímo těžit z nedávných krizí. V životním pojištění zvýšená informovanost o rizicích v důsledku pandemie onemocnění COVID-19 a inflací vyvolaný konec nulových úrokových sazeb by měly opět zatraktivnit mnohé spořící a důchodové produkty. V neživotním pojištění se zintenzívní úsilí o zmírnění klimatické změny, zejména dekarbonizace dodávek energie. Ve snaze o energetickou nezávislost je to nyní ještě naléhavější. Vyžaduje to velké investice ze soukromého i veřejného sektoru a vytváří to velkou potřebu ochrany před novými riziky,“ uvedla spoluautorka zprávy Patricia Pelayo Romero.

Silné poháněče ekonomiky, rostoucí povědomí o riziku i rekordně vysoké úspory podporované prosperujícími trhy způsobily v roce 2021 růst celosvětového pojistného o 5,1 % (v neživotním o 6,3 % a v životním o 4,4 %). Celkový příjem z pojistného celosvětově dosáhl 4,2 bilionu eur. Více než dvě třetiny byly vytvořeny v západní Evropě a Severní Americe, přičemž polovina nárůstu připadá jen na americký trh. Rok 2021 tedy představuje neobvyklý konec uplynulého desetiletí, ve kterém byl růst mnohem nižší a tažen zejména Asií, speciálně Čínou.

Close up of unrecognizable businessman aiming at the part of the contract that should be signed.

Celkově se očekává, že globální příjem z pojistného poroste v roce 2022 o 4,8 %, na pozadí globální míry inflace na úrovni 6,2 % v letošním roce. „Pandémie a válka na Ukrajině jsou budíčkem pro lepší řízení rizik a ještě větší poptávku po ochraně. Otázky pojistitelnosti a cenové dostupnosti budou v nadcházejících letech pravděpodobně stále naléhavější. Vyžaduje to úroveň kreativity a spolupráce se všemi zúčastněnými stranami,“ dodal hlavní ekonom Allianz, Ludovic Subran.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram