MIB sepsal pravidla, která mají pomoci zkulturnit reklamu ve městě

Metropolitní institut Bratislavy (MIB) připravil pravidla, která mají pomoci zkulturnit reklamu vulicích hlavního města. Sfinalizoval komplexní manuál Principy a standardy vnější reklamy, který usměrňuje, jak reklamu umisťovat tak, aby její vzhled ve městě nebyl rušivý. TASR o tom informovala z MIB Annamária Ondrejková.

Institut hovoří o kroku, aby Bratislava byla městem, v němž obyvatele nevyrušují nevkusné reklamní plochy ve veřejném prostoru. Pro město a jeho organizace má dokument závazný charakter. Pro městské části, provozovatele různých provozů, poskytovatele venkovní reklamy či vlastníky budov má dokument doporučující charakter.

Manuál přináší jasná a jednotná pravidla pro reklamu umístěnou na budovách a také pro samostatně stojící reklamní stavby a zařízení, jako jsou citylighty, billboardy, plakátové válce či malá volně stojící zařízení. U každého typu reklamy je konkrétně uvedena doporučená velikost, umístění akompozice, materiál, barva či forma.

„Díky doporučením manuálu se může sjednotit označování provozů či umístění reklam na zastávkách MHD. Dokument má sloužit obchodníkům, majitelům nemovitostí, provozovatelům reklamních staveb a zařízení a také samotné samosprávě a úřadům,“ přiblížili z MIB. Jsou zde například pravidla pro případný polep výkladu, nebo jakým způsobem si umístit tabuli s nabídkou. Každý provoz má mít podle manuálu na fasádě nejvýše jedno označení provozu. Informace by se neměly zbytečně opakovat.

Manuál zdůrazňuje pravidlo, že architektura je vždy nadřazená reklamě, a proto reklama nesmí celoplošně překrývat fasádu či zakrývat okenní otvory. Dokument řeší i jiné situace, například v určitých památkových územích nemají být umísťovány žádné reklamní stavby kromě vývěsních štítů a označení provozů na budovách. Zvláště jsou chráněny i národní kulturní památky, na kterých se nepřipouští umisťovat jakákoli reklama.

Miedzianka brook in city center of Bogatynia, Poland.

Je zde také pravidlo maximálně jeden citylight na 100 metrů. Také se určila minimální průchozí šířka chodníku při umísťování citylightů na dva metry, díky čemuž nemají tvořit překážku v pohybu. Reklama na zastávkách nesmí zakrývat výhled na autobus.

Hlavní město tvrdí, že v případě vizuálního smogu realizovalo v uplynulých letech několik opatření. Od roku 2019 bylo odstraněno více než 1000 nelegálních reklamních ploch z pozemků ve správě města. Významná změna se podle MIB udála, když vstoupila v platnost regulace venkovní reklamy v územním plánu města.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram