Průzkum ECB: Kryptoaktivní vlastní každá desátá domácnost v eurozóně

Trh kryptomen dlouhodobě vykazuje prudké cenové výkyvy a zejména v poslední době prochází výraznou turbulencí. Úřady se proto snaží odhadnout, zda by prudké cenové výkyvy v tomto relativně novém segmentu finančního systému mohly znamenat hrozbu pro rozpočty domácností.

Průzkum ECB se zaměřil na očekávání spotřebitelů a zjistil, že v průměru deset procent domácností v šesti zemích, kde se průzkum konal, vlastní kryptoaktivní. Podíl takových domácností je od šesti procent ve Francii po 14 procent v Nizozemsku.

Kolem 37 procent respondentů oznámilo, že vlastní kryptoměny v objemu do 999 eur, zatímco 29 procent jich drží kryptomeny v objemu 1000 až 4999 eur a 13 procent v objemu 5000 až 9999 eur. Zbytek jich investoval víc.

Ve všech sledovaných zemích průzkum ukázal, že u 20 procent nejbohatších respondentů byla nejvyšší pravděpodobnost, že vlastní kryptoměny. Digitální mince ale podle průzkumu vlastní větší podíl domácností s nižšími příjmy než ty, které patří ke střední třídě.

„V průměru ve sledovaných zemích platí, že u mladých dospělých mužů a velmi vzdělaných respondentů je větší pravděpodobnost, že investují do kryptoaktivních aktivit,“ uvedla ECB. „Co se finanční gramotnosti týká, u respondentů, kteří se zařadili buď na nejvyšší, nebo na nejnižší úroveň z hlediska výsledků finanční gramotnosti, byla vysoká pravděpodobnost, že drží kryptoaktivní.“

Woman using a smart phone displaying a bitcoin wallet screen.

Evropská centrální banka tyto údaje zveřejňuje poprvé. Citovala je v článku, který zveřejnila jako součást zprávy o finanční stabilitě.

Evropská centrální banka již před lety varovala spotřebitele, že neregulované virtuální měny představují velké riziko. Jejich vklady totiž nejsou nijak chráněny. ECB nyní své dlouhodobé stanovisko zopakovala, podle banky nejsou kryptoměny vhodné pro většinu drobných investorů. Úřady v Evropské unii ECB zároveň vyzvala, aby urychleně schválily nová pravidla týkající se kryptoaktiv.

Průzkum očekávání spotřebitelů začala ECB vydávat v roce 2020. Probíhá každý měsíc na vzorku obyvatel Belgie, Francie, Německa, Itálie, Nizozemska a Španělska. Průzkum je v pilotní fázi a ECB zatím nezveřejňuje kompletní výsledky.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram