Poslanci schválili zákon o státní podpoře nájemního bydlení

Nájemní bydlení bude na Slovensku podpořeno ze strany státu. Počítá s tím návrh zákona, který ve středu schválilo plénum Národní rady (NR) SR. Právní normu předložil poslanec Jsme rodina Miloš Svrček a podpořilo ji 126 ze 130 přítomných poslanců.

Návrh zákona o státní podpoře nájemního bydlení se vícekrát v parlamentu přesouval. Jeho cílem je vytvořit prostředí, které umožní výstavbu státem podporovaného nájemného bydlení s regulovanou výší nájemného a zárukou dlouhodobého bydlení. Návrh zákona má řešit aktuální problém v oblasti bydlení na Slovensku, a to je fyzická a cenová dostupnost bydlení pro široké skupiny obyvatelstva.

Plénum schválilo i rozsáhlý pozměňovací návrh, který předložil Svrček. Tyto změny jsou podle něj výsledkem připomínek v rámci meziresortního připomínkového řízení a zohledňují i ​​změny v právním řádu od podání návrhu zákona.

Zajistí se taxativní specifikace způsobů obstarávání bytových domů pronajímateli za účelem poskytování bytů do státem podporovaného nájemního bydlení. Rozšířily se také možnosti nabývání bytových domů i prostřednictvím nabytí podílu v obchodní společnosti, která je vlastníky těchto bytových domů.

Minimální počet bytů na projekt nájemního bydlení je 20. Oprávněná určovat kritéria k získání postavení nájemce bude vláda. Vláda stanoví nařízením vlády maximální výši nájemného bez nákladů na provoz, údržbu, opravy bytového domu či energie. Výše nájemného může být odlišná v závislosti na regionech, ale i projektech.

Vytvořil se i nový pojem „zájemce“ na pojmenování statusu fyzické osoby, která projevila zájem o získání postavení nájemce. Za účelem vzniku levnějších, státem podporovaných nájemních bytů má vzniknout Agentura na podporu státního nájemního bydlení. Agentura mimo jiné schvaluje projekt nájemního bydlení včetně způsobu jeho financování a průběžně kontroluje realizaci projektu.

Zaměstnavatel bude moci zároveň přispět zaměstnanci na státem podporované nájemní bydlení, přičemž tato částka bude osvobozena od daně z příjmů fyzických osob i od sociálních a zdravotních odvodů.

Umožní se také uplatnění snížení sazby daně z přidané hodnoty (DPH) ve výši 5 % ze základu daně pro plátce, jde-li o dodání stavby, kterou je bytový dům definován v zákoně o státní podpoře nájemního bydlení nebo části stavby v takovém domě. Platí to iv případě, jde-li o obnovu a přestavbu takových bytových domů nebo jejich částí.

The man’s handwriting is on paper. The concept of installment and reduction of Home Loan, Interest Calculation, Taxation, saving, and planning.

Snížená sazba se uplatní jen v případě, je-li příjemcem plnění pronajímatel, který má takový bytový dům ve svém vlastnictví. Zároveň má mít uzavřenou smlouvu o provozu daného bytového domu s investičním partnerem. Pronajímatel by také měl být zveřejněn v rejstříku pronajímatelů, který vede agentura. Snížená stavba se neuplatní v případě nebytových prostor například na obchod či služby.

Legislativa ošetřuje i vztahy agentury a investičního partnera či pronajímatele a nájemce. Zabývá se i nájemní smlouvou či jinými záležitostmi, jako je například skončení nájmu či vyklizení bytu.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram