Příspěvek EK na změny v energetice pouze vyrovná pokles financí na plán obnovy

Evropská komise (EK) minulý týden představila plán na snížení závislosti EU na ruských energetických surovin REPowerEU. Na úspory energií, změnu dodavatele ropy a plynu či urychlení rozvoje obnovitelných zdrojů energie (OZE) zároveň vyčlenila pro členské státy balík financí, ze kterých by mohlo Slovensko získat přibližně 350 milionů eur. O přibližně podobnou částku však EK Slovensku sníží zdroje na Plán obnovy a odolnosti SR, uvedla v diskusi organizované iniciativou Zelená vize pro Slovensko o plánu REPowerEU generální ředitelka sekce plánu obnovy úřadu vlády Lívia Vašáková.

„Myslím si, že věci, které Evropská komise navrhla, jsou v zásadě dobré. Otázka je, podívat se i na to, jestli máme finanční krytí, abychom to uměli zrealizovat. Tady si dovolím být trochu skeptičtější,“ uvedla Vašáková. EK očekává, že na energetické změny ve státech unie bude třeba 210 miliard eur, ale podle Vašákové je v tomto balíčku pouze 20 miliard eur nových zdrojů. „Slovensko by mohlo dostat kolem 350 milionů, ale zároveň v rámci plánu obnovy bude koncem června známa finální alokace, kde na základě našich předběžných výpočtů počítáme s tím, že něco přes 300 milionů ztratíme,“ řekla Vašáková.

Od Slovenska se očekávají investice na zrušení závislosti na ruské ropě a plynu, zároveň investice do zvýšení energetické efektivnosti a obnovitelných zdrojů energií, ale podle Vašákové na tyto úkoly nové zdroje nedostaneme. „Z jedné kapsy nám vezmou a pak do druhé kapsy nám dají těch 350 milionů. Kromě toho zde máme enormní nárůst stavebních nákladů,“ přiblížila Vašáková.

Slovensko má již nyní plánované investice do obnovy budov ve výši 2,7 miliardy eur a celkové investice z plánu obnovy asi osm miliard eur. „Z Bruselu dostaneme jen šest, možná když se budeme ucházet o REPowerEU, ale tam budou muset být další aktivity, tak dostaneme 6,3 miliardy eur,“ dodala Vašáková.

Poměrně skeptický byl k plánům EU na rychlé energetické úspory a dekarbonizaci i ministr hospodářství Richard Sulík (SaS). Plán REPowerEU navrhuje mimo jiné i zvýšení cíle EU v oblasti úspor energií do roku 2030 z původních devíti procent na 13 %. Zároveň chce EK zvýšit cíl ve směrnici o obnovitelných zdrojích – jejich podíl do roku 2030 na 45%. „Neumíte nahradit libovolně velký podíl energie obnovitelnými zdroji, neboť ty mohou vypadnout,“ upozornil Sulík na rizika stability těchto zdrojů energie.

Smoke from a power station / factory stock photo. Environmental problem / Pollution stock photo.

Aktuální cíle EU jsou podle Sulíka nereálné. „Je naprosto jednoduché v Evropském parlamentu odhlasovat cokoliv, co se vám zlíbí, nicméně jsem tam pět let seděl,“ řekl Sulík. „Realita je pak taková, že praxe nestíhá,“ dodal ministr. Slovensko však přesto podle Sulíka v tomto směru postupuje. V příštím roce by se měla ukončit těžba uhlí na Horní Nitře, skončí i provoz úhelné elektrárny Nováky a postupně se zvyšuje i podíl domácností využívajících OZE.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram