Inflační opice

Stejně jako konzumace alkoholu, i expanzivní měnová politika může na začátku poskytnout dočasné nebo přechodné příjemné stavy. Rychlejší růst reálného produktu a snížení nezaměstnanosti. Zrádnost, podobně jako v případě alkoholu, je v tom, že negativní účinky nepocítíme ihned, přicházejí později, v podobě inflační „opice“.
Problémy měnové politiky jsou dosti znepokojující. Dlouhé období téměř nulových úrokových sazeb, často negativních v reálném vyjádření, přesvědčování o tom, že je to jen přechodný jev, nebo jen částečně přezkoumatelné plány na její úpravu. Je to ho nepočítaně, co lze dát do paralely stavů pijáka.

Pokud budete pokračovat v expanzivní měnové politice dostatečně dlouho, můžete si způsobit vážné a trvalé škody (cirhóza ekonomiky). Tak, jak si pijáci budují toleranci k alkoholu, lidé si budují toleranci k expanzivní měnové politice prostřednictvím přizpůsobování očekávání, vyžadujících stále větší množství peněžní expanze. Lidé musí zůstat dostatečně oklamáni na to, aby akceptovali „vysokou inflaci“ o něco déle, s přibývajícími škodami a větší náročností při odstraňování těchto následků později.

Jakmile získáte toleranci k pití nebo expanzivní měnové politice, v případě, že přestanete, mohou být abstinenční příznaky horší než jakákoli opice (jako ve scénáři stagflace), zvláště pokud to bude neočekávané. Kromě toho je pravděpodobné, že opice bude chvíli přetrvávat (na zpomalení inflace), než se opět budete cítit lépe a budete se moci vrátit do „normálního“ života.

Takové abstinenční příznaky také znamenají, že snahy zastavit buď expanzivní měnovou politiku nebo pití alkoholu jsou často krátkodobé, protože nepříznivé účinky se většinou ukazují jako první, zatímco pozitivní účinky přicházejí později. To může svádět ty, kteří přijímají rozhodnutí, aby se podvolili krátkodobým tlakům, aby se cítili lépe ihned (znovu se napijte a omluvíte to tím, že už jde o lék) nebo se vrátili k inflační politice, navzdory nepříznivým dlouhodobým důsledkům.

Inflační opice

Podobně jako v případě některých alkoholiků, kteří nedodrží své sliby, že s pitím přestanou, pokud měnové autority nesplní sliby na omezení inflace (tj. pokračují v nadměrném peněžním růstu nebo ho restartují poté, co na chvíli zpomalí růst peněžní zásoby, když politické tlaky na nich zatlačí), pozorovatelé se naučí nevěřit takovým slibům, nebo je dokonce začnou vnímat jako předzvěst opaku (velmi těžko se přesvědčíme, že měnová zdrženlivost bude přetrvávat dostatečně dlouho na to, abychom udělali dostatečně mnoho pro inflaci, než nastane reflační scénář).

Někteří poradci v oblasti alkoholismu potvrdili, že je obtížné přestat pít navzdory známým nepříznivým účinkům alkoholu, protože opice přicházejí dost později, takže vaše podvědomí nespojuje příčinu a následek. Následně, když se rozhodne, zda pít nebo ne, podvědomí přebírá kontrolu a často vyústí v rozhodnutí pít. Podobně může být obtížné ukončit expanzivní měnovou politiku, protože dlouhá a proměnlivá zpoždění mezi změnami politiky a jejich dopady, nemluvě o všech ostatních proměnných, které mohou rovněž změnit to, co se děje, ztěžují definitivní spojení konkrétního politického rozhodnutí s konkrétním výsledkem, zejména když tolik diskutujících v této debatě jsou političtí partyzáni, kteří zuby nehty popírají jakoukoli odpovědnost z jejich strany.

Stejně jako může být pro opilého námořníka obtížné přesně určit, kam jde (nebo pro pozorovatele přesně předpovědět, kam jde), kvůli nerozhodnosti nebo nedokonalé kontrole nad jeho pohyby, pro centrální banku může být obtížné přesně určit budoucí cestu měnové politiky. Důvodem mohou být neshody nebo nerozhodnost a potřeba z krátkodobého hlediska přijmout nezbytné kompromisy. Pokud nebudeme vědět, na co se centrální banka zaměřuje dnes a na co se bude zaměřovat v budoucnosti, bude obtížné předvídat její politické záměry a kroky.

Close-up view of man and woman making account of family income. Writing down and calculating expenses. Attentive review of finance. Calculator on desk. Economy concept

Stejně jako alkoholici doufají, že jejich trápení nebude vůbec třeba řešit, i politici a jejich podporovatelé mohou tvrdit, že neexistuje žádný problém, který by bylo třeba vyřešit, nebo že mohou poskytnout téměř bezbolestný „lék“ na inflaci. Stačí, když si lidé jen zvolí, jmenují nebo se budou řídit správnou osobou nebo předpisem (slíbená změna, která magicky překoná potřebné kompromisy).

Protože dochází ke zpoždění, než se všechny účinky konzumace alkoholu zaregistrují, zvyšuje to problém pijáka vědět, kdy s tím přestat. Podobně se zdá, že zpoždění před plněním účinků měnové politiky vždy poskytuje některým tvůrcům politiky a komentátorům dostatečnou munici na tvrzení, že nyní (nikdy) není čas přestat.

Analogií mezi pitím alkoholu a měnovou politikou, které stojí za zmínku, může být více, ale relativní nedostatek zkušeností s pitím mi brání v jejich rozpoznání.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram